1239001751 |
900-1751

 

150908_0795_ungaforum2.jpg

Unga forum och Unga station

Unga forum startade som ett projekt 2014 i Skåne för utsatta barn och unga. Syftet med projektet var att skapa en långsiktig verksamhet som bidrar till ett samhälle där människor är inkluderade och känner ett psykosocialt välbefinnande.

I dag finns Unga forum i Göteborg, Linköping, Skåne och i Stockholm, där det kallas Unga station.

På dessa platser erbjuds exempelvis:

  • Juridisk rådgivning kring migrationsfrågor
  • Stöttande samtal
  • Ekonomisk rådgivning
  • Stöd med praktiska uppgifter, såsom att boka tider, ringa myndigheter och liknande
  • Öppen verksamhet med olika aktiviteter som läxhjälp, matlagning och föreläsningar m.m.
  • Basbehovsprodukter som mat, hygienartiklar, kläder etc.

Unga Forum startade i Skåne med stöd av Postkodlotteriet, och drivs nu med stöd av flera olika finansiärer. 

Läs mer om vad respektive plats erbjuder nedan.

Unga Forum Malmö

https://www.skanestadsmission.se/verksamheter/unga-forum/

Unga Forum Göteborg

https://www.stadsmissionen.org/detta-gor-vi/barn-unga-familjer/unga-forum/

Unga Forum Linköping

https://linkopingsstadsmission.se/vadvigor/unga-forum/

Ung Station Stockholm

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/barn-och-unga/unga-station-alltid-pa-barnens-sida

<