1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Årsredovisning, policies & effektrapport

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är medlem i Giva Sverige, har 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll samt auktoriserad revisor.

Svensk Insamlingskontroll hanterar 90-konton och granskar att insamlade medel går till avsedda ändamål. Giva Sverige är branschorganisation för insamlingsorganisationer med bland krav på att följa Givas kvalitetskod och upprätta en effektrapport. 
 

Årsredovisningar

Sveriges Stadsmissioners årsredovisning 2020

Sveriges Stadsmissioners årsredovisning 2019

RSS Årsredovisning 2018

RSS Årsredovisning 2017

RSS Årsredovisning 2016

 

Årsmöte

Protokoll från senaste årsmötet 2021

 

Policies & uppförandekod

Insamlingspolicy

Policy för kapital

Policy mot oegentligheter

Uppförandekod

Policy för samarbete

Tryggt givande

Effektrapport 2019

Effektrapport 2018

Effektrapport 2017

Effektrapport 2016

Effektrapport 2015

Effektrapport 2014

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Giva Sverige och Kvalitetskoden här.

<