1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Styrelse & valberedning

Sveriges Stadsmissioners verksamhet leds av en styrelse som ansvarar för organisation och förvaltning.

Styrelsen består av en ledamot från varje medlemsorganisation (Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro), och en suppleant för varje ledamot. Ordinarie ledamöter är respektive medlemsorganisations direktor, eller annan högste ansvarig. 

Styrelseordförande

Tomas Lindroos, direktor Eskilstuna Stadsmission. Direktor på Eskilstuna Stadsmission från 2016. Bakgrund inom kommunikation, insamling och marknadsföring främst inom ideell sektor. Driven av att arbeta med strategisk utveckling och ledarskap. Lång erfarenhet och högskoleutbildad. Kontakta Tomas på tomas.lindroos@eskilstunastadsmission.se 

Vice ordförande

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission. Sanna Detlefsen har arbetat på Linköpings Stadsmission sedan 2003, som områdeschef sedan 2010 och som direktor sedan 2016. Under flera år har hon kombinerat chefskap med att arbeta med behandling, främst för kvinnor med beroendeproblematik och våldsutsatthet. Sanna är beteendevetare i grunden, och har bland annat arbetat förebyggande med frågor kring självmord.

Ordinarie ledamöter

Lotta Säfström, direktor/VD Göteborgs kyrkliga stadsmission. Socionom och diakon som tidigare har arbetat bland annat som chef för diakonal utveckling, samt direktor på Stiftelsen Stora Sköndal. Lotta Säfström är även utbildad inom ledarskapsfrågor för idéburna organisationer och innehar sedan 2010 tjänsten som direktor/VD för Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

Susanne Lundström, direktor Kalmar Stadsmission. Susanne Lundström är direktor för Kalmar Stadsmission, och har jobbat i organisationen sedan 2010. Hon har en bakgrund inom ekonomi och service och högskoleutbildad. 

Harald Abelin, tf direktor Stockholms Stadsmission. Harald har arbetat inom offentlig hälso- och sjukvård under många år men har också en gedigen erfarenhet av utveckling av andra typer av kunskapsintensiva företag, bland annat inom IT-sektorn. 

Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor Skåne Stadsmission.  Lena är socionom och har en bakgrund inom HR och hållbarhet och har tidigare arbetat som chef för hållbarhetskansliet i Malmö stad, stadsområdesdirektör för Stadsområdesförvaltning Söder samt som konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling i privat och offentlig verksamhet. 

Margaretha Svensson Paras, direktor Uppsala Stadsmission. Margaretha Svensson Paras har en bakgrund som bland annat diakonstrateg i Svenska Kyrkan och generalsekreterare för Hela Människan. Margaretha har förutom sin diakonutbildning, även utbildningar inom pedagogik samt psykosocial arbetsmetod. Verksamhetschef på Uppsala Stadsmission sedan 2006. 

Magnus Uhlin, direktor Västerås Stadsmission. Magnus Uhlin har ett förflutet i den offentliga sektorn främst med fokus på ekonomi och verksamhetsutveckling. Direktor för Västerås stadsmission sedan våren 2018.  

Fredrik Karlsson, direktor Örebro Stadsmission. Statsvetare med bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och humanitär respons. Tidigare direktor för Global Challenges Foundation. Fredrik är också konsult åt studieförbundet Bilda i ett projekt om strategiskt socialt arbete utifrån den lokala församlingen.

Vakant, direktor Umeå Stadsmission. 

Suppleanter

Patrick Magnusson, Eskilstuna Stadsmission. Beteendevetare och steg 1 Psykoterapeut. Har arbetat för olika aktörer som bland annat Capio och Attendo i olika chefspositioner. Lång erfarenhet av arbete och implementering av kvalitetsledningssystem, personal, upphandling, uppföljning, målstyrning och budget. Har arbetat inom Stadsmissionen sedan mars 2020. Har arbetat kontinuerligt med säkerställande av uppdrag via kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och analys.

Tomas Carlström, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission. Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Ekman Group, Svenska Mässan och DB Schenker. I organisationen sedan 2016. 

Katarina Borgemo, Kalmar Stadsmission. Katarina är diakon och verksamhetsansvarig för Hands On på Kalmar Stadsmission, har tidigare arbetat som församlingsdiakon och förskolechef.  

Kerstin Ellis, Linköpings Stadsmission. Kerstin är administrativ chef på Linköpings Stadsmission sedan 2016 och har lång och gedigen erfarenhet som ekonomichef inom Skatteverket, Luftfartsverket och från privat näringsliv.  

Pernilla Jonsson, Skåne Stadsmission. Pernilla har lång erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från bl a Sydsvenskan och Studentlitteratur. Senast som marknadsansvarig på Barnfonden med ansvar för varumärke och värvning av givare. 

Jonas Wihlstrand, Stockholms Stadsmission. Jonas är teolog/beteendevetare och har lång erfarenhet av strategiska roller inom idéburen och offentlig sektor. Jonas har tidigare arbetat på bland annat Göteborgs Stadsmission som utvecklingsledare och har haft politiska förtroendeuppdrag på både regional och kommunal nivå. Jonas sitter i Famnas styrelse, riksorganisationen för idéburen välfärd och är idag socialchef på Stockholms Stadsmission. 

Johanna Rudmark Hagström, Uppsala Stadsmission. Utbildad socionom med erfarenhet av socialt arbete samt projektledning. Mångårig chefserfarenhet från kommun inom socialt arbete, LSS och hälso- och sjukvård. Anställd sedan aug 2019 som socialchef på Uppsala Stadsmission.

Sofie Berglund, Västerås Stadsmission. Utbildad socialpedagog med erfarenhet från LSS och HVB. Anställd på Västerås stadsmission sedan våren 2015. Enhetschef för dag -och ungdomsverksamheten sedan 1 juni 2018.

Elin Gert, koordinator Örebro Stadsmission. Kandidatexamen i teologie. Bland annat erfarenhet av att ha arbetat som pastor, projektledare för nationella event på Evangeliska Frikyrkans huvudkontor och som bidragshandläggare. 25 års erfarenhet från ledaruppdrag inom ideella sektorn och civilsamhället.

Pernilla Fredriksson, tf direktor Umeå Stadsmission. Utbildad pedagog med magisterexamen i engelska samt bibliotek- och informationsvetenskap. Har jobbat som lärare, behandlingspedagog, handledare, projektledare/familjestödjare och verksamhetsutvecklare inom organisationen sedan 1999.

Valberedning

Sammankallande
Lars G Linder, ordförande Eskilstuna Stadsmission, lars.g.linder@eskilstunastadsmission.se

Ledamöter
Eva Eriksson, ordförande, Göteborgs Stadsmission
Peter Wänehag, ordförande, Kalmar Stadsmission
Pether Nordin, ordförande, Linköpings Stadsmission
Carina Brorman, ordförande, Skåne Stadsmission
Johan Karlström, ordförande Stockholms Stadsmission
Thomas Pettersson, ordförande, Umeå Stadsmission
Erik Eckerdal, ordförande, Uppsala Stadsmission
Ola Söderberg, ordförande, Västerås Stadsmission
Rose-Marie Frebran, Örebro Stadsmission

http://sverigesstadsmissioner.se/index.php/dashboard/