1239001751 |
900-1751

 
Right Sidebar Page Type Image

De som inte syns eller hörs - Almedalen 2015

Det finns människor i Sverige för vilka mänskliga rättigheter inte är en självklarhet. De är svenska medborgare, EU-migranter och papperslösa som inte har några möjligheter att göra sin röst hörd. Idag finns en osynlig fattigdom i det svenska välfärdssamhället som växer. Bland dem finns EU-medborgare som kommer till Sverige med drömmar om jobb, men som hamnar i tiggeri.

- Sverige behöver en nationell strategi för att motverka den nya fattigdom som växer fram i dagens samhälle, säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

En rapport som kommer i höst och som beskriver den osynliga fattigdomen presenteras på Sveriges Stadsmissioners seminarium i Almedalen den 30 juni. Magnus Karlsson, forskare Ersta-Sköndal Högskola, definierar fattigdomen i tre nivåer, där de allra fattigaste inte får de mest fundamentala behoven tillgodosedda. Detta baserar sig på en flerårig studie med intervjuer med deltagare i Stadsmissionernas verksamheter. En grupp bland de allra fattigaste, som ofta syns som tiggare på gatan, är EU-migranter. Många känner inte till att EU-migranter har rätt att söka jobb i Sverige, i enlighet med Schengen-avtalet.

- Vi behöver börja se på EU-migranterna som en möjlig resurs. De behöver stöd för att hitta rätt väg till arbete och in i svenska samhället, säger Mircea Budulean, projektledare ”EU-migranter som resurs”.
De EU-medborgare vi ser som tiggare på gatan kommer till Sverige för att söka arbete och skapa sig ett bättre liv. Några vill jobba en stund för att återvända till sitt hemland med bättre förutsättningar, andra vill arbeta för ett nytt, bättre liv här.

- Det finns lösningar för EU-migranterna. Vi kan bidra om vi har den politiska viljan och tålamodet, säger Thomas Hammarberg, ordförande för kommissionen mot antiziganism och tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Besök Sveriges Stadsmissioners fyra seminarier 30 juni på Odd Fellow, Nunnegränd 4 i Visby. Se inbjudan.

Kontaktpersoner:
Karin Timm Östlund, pressansvarig, tel 070-090 39 37, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se
Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner 070-425 64 12
Seminariet om fattigdom: Lennart Forsberg, tel 031-755 36 06
Seminariet om papperslösa: Sandra Axell, tel 0704-56 81 17
Seminariet om EU-migranter: Mircea Budulean, tel 070-425 67 94 och Margaretha Paras Svensson 070-565 30 97
Seminariet om social mobilisering: Clara Déry, tel 0709-64 16 55

Om Sveriges Stadsmissioner:
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. Verksamheten består både av direkt hjälp såsom mat, tvättmöjligheter och sovplats, och långsiktigt stöd i syfte att hjälpa till att finna en väg tillbaka in i samhället - med jobb, eget boende och social delaktighet. Stadsmissionernas fokus handlar om att bygga relationer och finnas till hands då behoven är som störst och sedan aktivt medverka då individen är redo att ta nästa steg.