1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Digitalisering underlättar att rädda matsvinn

Sedan 2015 har Sveriges Stadsmissioners matbanker omfördelat överskottsmat från livsmedelsindustrin till människor som lever i matfattigdom. Maten når personer i behov av hjälp i form av måltider, matkassar eller genom sociala matbutiker. Matbankerna hjälper till att minska matsvinnet och matfattigdomen och bidrar till miljömässig, social- och ekonomisk hållbarhet.

Önskemål om mer detaljerad återrapportering från donerande livsmedelsföretag och lagkrav kring spårbarhet ledde till att Sveriges Stadsmissioner behövde hitta en lösning för digital registrering och uppföljning av verksamheten i matbankerna. Utöver dessa krav ville man även kunna följa upp hur mycket mat som matbankerna räddar från att bli svinn.

Tack vare projektstöd från Postkodlotteriet och Vinnova kontaktade Sveriges Stadsmissioner Salesforce och Isobar, som fick uppgiften att utveckla en omfattande men användarvänlig lösning. 

Ladda ner pressmeddelande här

De prioriterade funktionerna var:

  • En skanningapp för enklare registrering av in- och utförsel av varor.
  • Lagersaldo som visar vad som finns i lager vid en viss tidpunkt.
  • En databas med detaljerad information om varor och digitala följesedlar att skicka till mottagande sociala verksamheter.

 Under 2020 utvecklade Isobar en skanningslösning och implementerade och anpassade Salesforces plattform efter Stadsmissionens matbankers behov. I slutet av augusti förra året använde de fyra största matbankerna i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö CRM-lösningen och de nya arbetsprocesserna kommer inom kort att vara implementerade i nio stadsmissioner nationellt.

 Den nya plattformen och den flexibla och användarvänliga mobilappen har lett till:

  • Digitalisering av tidigare manuellt arbete har resulterat i ett mer effektivt arbetsflöde med skanning av varor och färre felregistreringar.
  • Produktregistreringar och digitala följesedlar ger full spårbarhet i leveranskedjan.
  • Översikt av befintligt lager med produktinformation.
  • Bättre och mer detaljerade data och statistik som visar på värdet av matbankerna.

 ”Den största effekten av att lösningen har implementerats i Stadsmissionens matbanker är att den skapar förutsättningar att hantera mycket mer mat på ett säkert sätt”, säger Anne Lunde Dinesen, projektledare för Sveriges Stadsmissioners matbanker.

”Ideell sektor hanterar mindre än 5% av det ätbara matsvinnet idag, men behovet av mat är enormt. Mellan 1 - 4% av alla svenskar lever i matfattigdom idag. Så det finns verkligen en möjlighet att låta matsvinn och matfattigdom vara del av varandras lösning.”

 Under våren 2021 fortsätter samarbetet mellan Sveriges Stadsmissioner, Salesforce och Isobar med vidareutveckling av plattformen och skanningslösningen. Vi planerar att utveckla en digital beställningsfunktion för de sociala verksamheterna som matbankerna levererar till samt beräkning av klimatvärdet (Co2) på produkterna som hanteras.

 Genom samarbetet mellan de donerande livsmedelsföretagen och Sveriges Stadsmissioner minskas matsvinnet och bidrar till minskad matfattigdom.

 

Om projektet

Registreringssystemet blev utvecklat som ett led i ett större projekt med syftet att utveckla stadsmissionens matbanker som genomfördes under 2018-2020. Projektet var finansierat av Svenska Postkodlotteriet med 6 miljoner kronor.

Om Sveriges Stadsmissioner:

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och fattigdom i Sverige, och består av de regionala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. På Stadsmissionens öppna mötesplatser välkomnas man med en värmande måltid, gemenskap, möjligheten att vila och tvätta sig. Du erbjuds vägledning ut ur din utsatta situation.

Om Isobar:

Isobar är del av dentsu och är i nära samarbete med systerbolagen Carat, iProspect, MKTG, Postercope, DDL och Outfox. Isobar startades 2004 och är idag en av världens största globala digitala byråer med 6500 anställda på 85 kontor världen över. I Norden har Isobar 6 kontor och 350 dedikerade konsulter som alla arbetar tillsammans under den gemensamma visionen ’Invent Make Change’.

Om Postkodlotteriet:

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under varumärket finns en rad populära tv-program, bland annat Postkodmiljonären som sänds i TV4. Överskottet från Postkodlotteriet går till närmare 60 ideella organisationer och effekten av medlen kommuniceras via #postkodeffekten. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat mer än 11 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 1 200 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB som också äger konceptet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anne Lunde Dinesen, Projektledare Sveriges Stadsmissioner

E-post: anne.lundedinesen@stadsmissionen.se

Tfn: 070-425 65 03

 

Anna Skarlöv, Projektledare Isobar

E-post: anna.skarlov@isobar.com

Tfn: 070-280 81 59